Kredītreitings – Nr.1, kad vajadzīgs kredīts

Finanšu un pakalpojumu nozarēs kredītreitings ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem faktoriem. Augsts vai zems kredītreitings var būt par pamatu,pieņemot lēmumu par sadarbību vai tās atteikšanu. Balstoties uz vēsturiskiem datiem, tas palīdz novērtēt klienta spējas un gatavību izpildīt līgumsaistības. Kredītreitings tiek izmantots attiecībās starp valstīm, starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām. No zināmākajām starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām vērts pieminēt Standart& Poor’s, Fitch un Mooddy`s. Privātpersonas ar šādām aģentūrām gan nekad nesaskaras, jo viņu kredītreitingu vērtē vietējie spēlētāji. Latvijā zināmākie ir Creditreform, Paus Konsults, Sergel u.c. un par tiem parasti tiek uzzināts brīdī, kad kredītsaistības ir kavētas pārāk ilgi un tiek saņemta vēstule no parādu piedzinējiem par nepieciešamību segt savas saistības. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, jārēķinas ar vēl lielākām izmaksām nekā vēstulē norādītās.

Kā veidojas kredītreitings un kā tas tiek izmantots? 

Katras privātpersonas kredītreitings balstas uz vairākie nosacījumiem. Vairumā gadījumu tas tiek ranžēts no 1 līdz 10 vai 100, retāk no 1 līdz 1000. Jo augstāks reitings, jo vieglāk saņemt kredītu, preces un pakalpojumus uz nomaksu vai izmantot citas priekšrocības. Piemēram, ASV kredītreitinga pārbaude un uzlabošana ir ļoti populārs pakalpojums. Daļa cilvēku izmanto dažādas kredītkartes un mikro kredītus tikai, lai uzlabotu savu kredītreitingu. Paskaidrosim. Katru reizi, kad saistības tiek izpildītas laicīgi un maksājumi netiek kavēti kredīta reitings uzlabojas. Latvijā šāda prakse līdz šim nav manīta, bet pilnīgi iespējams, ka tuvākajos gados viss mainīsies.

Papildus tam kredītreitingu veido arī visu maksājumu vēsture. Šobrīd pat Lattelecom un Latvernergo var ielikt savus klientus parādnieku reģistros, ja tie savlaicīgi nepilda saistības. Tāpat arī Bite, LMT un Tele2 var iekļaut kliendus kredītvēstures melnajos sarakstos, ja tiek nemaksā rēķinus līgumā noteiktajā termiņā. Protams, tas nenotiek uzreiz pirmajā dienā, bet pēc ilgstošiem maksājumu kavējumiem šāds solis ir praktiski neizbēgams.

Klienti, kas katru mēnesi aizņemas internetā nevar cerēt uz pašu augstāko kredītreitingu. Lai arī viņi savlaicīgi izpilda visas saistības, tomēr citu uzņēmumu skatījumu viņi nav pilnībā uzticami. Ja cilvēkam katru mēnesi ir vajadzīgs ātrais kredīts, tad pastāv liela varbūtība, ka viņš nespēj aprēķināt savu ikmēneša budžetu vai arī nespēj nopelnīt pietiekami, lai apmierinātu savas vajadzības. Arī kredītkartes limita regulāra pārsniegšana nav nekas labs, jo liecina, ka ar ikmēneša ienākumiem vien ir par maz.

Privātpersonas kredīta reitings – papildus faktori

Vairumā gadījumu kredītreitings ir samērā sarežģīts algoritms un tajā tiek iekļauti arī dažādi citi mainīgie, kas sākotnēji liekas nesaistīti. Privātpersonas ienākumi, izdevumi, pabalsti, darba vieta, dzīvesvietas, bērnu skaits, uzkrājumi, kredītsaistības, attiecību statuss, vecums, nodarbošanās. Katram no tiem ir atšķirīga procentuālā vērtība un ietekme uz kopējo kreditēšanas reitingu. Vecajās ES valstīs kredītreitingu ļoti negatīvi var ietekmēt arī dzīvošana sociāli nelabvēlīgos rajonos. Ja apkārtnē esošie iedzīvotāji regulāri kavē kredītsaistības un ir iekļauti parādnieku reģistros, tad, apmetoties uz dzīvi šādā rajonā, arī perfektam klientam reitings automātiski tiks sabojāts. Protams, šāda sistēma nav godīga, taču 21. gs kredītreitingu veido datora algoritmi un pakalpojumu sniedzēji gandrīz pilnībā paļaujas uz datora sniegtajām atbildēm. Latvijā par laimi situācija vēl nav tik slikta un cerams, ka FInanšu ministrija nepieļaus šādas sistēmas ieviešanu arī Latvijā.